ครูประจำชั้น ป.5

ครูรัชณีย์ แสนสุนนท์
ครูประจำชั้น ป.5/1

ครูศรีสุดา สีชุม
ครูประจำชั้น ป.5/2

ครูพัชณีย์ วงษ์เสียงดัง
ครูประจำชั้น ป.5/3

ครูรัตนา สัมพันธ์รวีวงษ์
ครูประจำชั้น ป.5/4

ครูธนธรณ์ นวลศิลป์
ครูประจำชั้น ป.5/5

ครูอาทิตย์ มุรี
ครูพิเศษ

ครูเกล้า หลักโคตร
ครูพิเศษ