Welcome

ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น

20161114_084925_fotor

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ที่ตั้ง 150/3  ตำบลเมืองพล  อำเภอพล  จังหวัดขอนแก่น
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
โทร  043-414037    โทรสาร    043-418282
website:  http://www.mahataiphon.ac.th

ได้รับอนุญาตจัดตั้ง เมื่อวันที่   16  พฤษภาคม  2508
เปิดสอนระดับชั้นเตรียมอนุบาล   ถึงระดับชั้นประถมศึกษา
เขตพื้นที่บริการ    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 3

 

Facebook