ครูประจำชั้น ป.4

ครูจิรชยา ทองดี
ครูประจำชั้น ป.4/1

ครูแพรววนิด นาชิต
ครูประจำชั้น ป.4/2

ครูสุวารี คำสา
ครูประจำชั้น ป.4/3

ครูสุริยัน เศรษฐพรมรินทร์
ครูประจำชั้น ป.4/4

ครูประภัสสร ธานี
ครูประจำชั้น ป.4/5

ครูณัฐกรณ์ กรรมธร
ครูพิเศษ

ครูลัดดาวรรณ เค้ายา
ครูพิเศษ

ครูพีรพันธ์ ประภาสพรชัย
ครูพิเศษ