ครูประจำชั้น ป.4

ครูจิรชยา ทองดี
ครูประจำชั้น ป.4/1

ครูสุริยัน เศรษฐพรมรินทร์
ครูประจำชั้น ป.4/2

ครูแพรววนิด นาชิต
ครูประจำชั้น ป.4/3

ครูจิรชยา ทองครูสุวารี คำสา
ครูประจำชั้น ป.4/4

ครูประภัสสร ธานี
ครูประจำชั้น ป.4/5

ครูกนกธร ชัยลา
ครูพิเศษ

ครูสุวัตต์ สุนทัน
ครูพิเศษ