ครูประจำชั้น ป.3

ครูนวลอนงค์ สอนสะอาด
ครูประจำชั้น ป.3/1

ครูธัญลักษณ์ อิศรวงศ์ภักดี
ครูประจำชั้น ป.3/2

ครูรุ่งรัตน์ บุตรพุฒ
ครูประจำชั้น ป.3/3

ครูกนกอร ทองคำ
ครูประจำชั้น ป.3/4

ครูลักษณาวดี นันทสูรย์
ครูประจำชั้น ป.3/5

ครูอิทธิพล นาใจตรึก
ครูพิเศษ

ครูรัตนากร พรมที
ครูพิเศษ