ครูประจำชั้น ป.3

ครูนวลอนงค์ สอนสะอาด
ครูประจำชั้น ป.3/1

ครูวิชุตา จันทา
ครูประจำชั้น ป.3/2

ครูกนกธร ชัยลา
ครูประจำชั้น ป.3/3

ครูรุ่งรัตน์ บุตรพุฒ
ครูประจำชั้น ป.3/4

ครูทรงยศ ประทุมปี
ครูประจำชั้น ป.3/5

ครูธานี ขำสุข
ครูพิเศษ

ครูอิทธิพล นาใจตรึก
ครูพิเศษ

ครูศรสวรรค์ ไกรไธสง
ครูพิเศษ