ครูประจำชั้น ป.3

ครูนวลอนงค์ สอนสะอาด
ครูประจำชั้น ป.3/1

ครูธัญลักษณ์ อิศรวงศ์ภักดี
ครูประจำชั้น ป.3/2

ครูรุ่งรัตน์ บุตรพุฒ
ครูประจำชั้น ป.3/3

ครูวิชุตา จันทา
ครูประจำชั้น ป.3/4

ครูรัตนากร พรมที
ครูประจำชั้น ป.3/5

ครูพิสมัย อินทร์นอก
ครูพิเศษ

ครูธานี ขำสุข
ครูพิเศษ