ครูประจำชั้นเตรียมอนุบาล

ครูสมศรี ขำสุข
ครูประจำชั้นเตรียมอนุบาล

ครูศรีวรรณ ทับแสนลี
ครูผู้ช่วยเตรียมอนุบาล