📚ติวเข้มโค้งสุดท้าย พิชิต O-Net ประจำปีการศึกษา 2563

✌️นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
📚ติวเข้มโค้งสุดท้าย พิชิต O-Net ประจำปีการศึกษา 2563 เเละเตรียมความพร้อมในการสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1
10 มีนาคม 2564 นักเรียนได้รับการติวกับวิทยากรพิเศษ อ.ยุคลธร สมิทสมบูรณ์ จากสำนักพิมพ์พัฒนาวิชาการ ได้มาถ่ายทอดความรู้ พร้อมเเนะนำเทคนิคในการทำข้อสอบให้กับนักเรียนของเรา📖