🎉ยินดีกับนักเรียนเเละครูผู้ฝึกสอนที่ได้รับ🥇รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง🥇🏆

🎉ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนเเละครูผู้ฝึกสอนที่ได้รับรางวัล🎖🏆

🥇รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง🥇

✨การแข่งขันทักษะทางวิชาการและสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2563 (ระดับจังหวัดขอนแก่น)✨