เพิ่มช่องทางสมัครเรียนออนไลน์

📣ทางโรงเรียนได้เพิ่มช่องทางการรับสมัครนักเรียนผ่านระบบออนไลน์ สำหรับท่านผู้ปกครองที่ไม่สะดวกเดินทางมาสมัครที่โรงเรียน
👉สเเกน QR CODE เพื่อกรอกใบสมัครได้ทันที

🎉ผู้ปกครองยังสามารถเดินทางมาสมัครด้วยตนเองได้ตามปกติ ที่ห้องธุรการโรงเรียน ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00 -15.00 น

หมายเหตุ : ผู้ปกครองท่านใดที่สมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์
แล้วสามารถยืนยันตัวตนเพื่อมอบตัวนักเรียนได้ที่
ห้องธุรการโรงเรียน ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-15.00น.

สอบถามเพิ่มเติมได้ ในเพจหรือเบอร์โทรศัพท์
☎️ 043-414037