หมั่นล้างมือให้สะอาด

📣เด็กๆดูเเลสุขภาพด้วยนะคะ หมั่นล้างมือให้สะอาด กินอาหารสุก กินของร้อน สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้าน ฝึกให้เป็นนิสัย เเละที่สำคัญ ในช่วงปิดภาคเรียนนี้ เด็กๆอ่านหนังสือ ทบทวนบทเรียนด้วยนะคะ

😍ด้วยความห่วยใย😍
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล

หมั่นล้างมือให้สะอาด กินอาหารสุก กินของร้อน สวมหน้ากากอนามัย