มาตรการ Social distancing บริเวณโรงอาหาร

มาตรการ Social distancing บริเวณโรงอาหาร โรงเรียนได้จัดเตรียมระยะห่างของโต๊ะเก้าอี้ มีฉากกั้น เพื่อป้องกันละอองน้ำลาย
**หมายเหตุ การเปิดภาคเรียน เเละเเนวทางปฎิบัติอื่นๆ โรงเรียนจะเเจ้งให้ทราบอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง