ประกาศ เเนวทางการจัดการเรียนการสอนเเละมาตรการป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า (COVID – ๑๙) โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล