นักเรียนคนเก่ง

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง

เด็กชายธนภัทร เตรียมเวชวุฒิไกร (น้องไทเกอร์)

ระดับ “ดีเยี่ยม” คณิตศาสตร์ 100 คะแนน

ระดับ “ดีเยี่ยม” ภาษาอังกฤษ 100 คะแนน