ชำระแบบออนไลน์

ทางโรงเรียนเปิดรับชำระค่าเทอมทางออนไลน์ เพื่อความสะดวกแก่ท่านผู้ปกครอง โดย

กดที่ภาพนี้ ทำการบันทึกลงมือถือ

เข้าแอพของธนาคาร เลือก จ่ายบิล

สแกนเพื่อชำระเงิน

ทำการเลือกภาพนี้จากมือถือ

QRCode ชำระเงินออนไลน์