กองลูกเสือ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณตนเเละสวนสนาม

4 มีนาคม 2564 กองลูกเสือ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณตนเเละสวนสนาม เนื่องในวันที่ 1 กรกฎาคมที่ผ่านมา เป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือเเห่งชาติ เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาเเห่งลูกเสือไทย” โดยมี คุณพ่อเปโตร สุรินทร์ อยู่สุข เป็นประธานในพิธี