หลักสูตร IEP

IEP คือการเรียนวิทย์ คณิต อังกฤษ เป็นภาษาอังกฤษที่มีเนื้อหาตรงตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 100% จำนวนคาบเรียน 4 คาบต่อสัปดาห์ แบ่งเป็นวิทย์ 1 คาบ คณิต 1 คาบ อังกฤษ 2 คาบ นักเรียนจะได้หนังสือเรียนทั้ง 3 วิชา พร้อมสื่อกิจกรรม การวัดผลประเมินผลรวมทั้งบได้รับใบประกาศนียบัตรเมื่อเรียนจบหลักสูตรในแต่ละภาคเรียน

หลักสูตร ECP

โดยสถาบัน KOOL ENGLISH ACADEMY เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษ โดยมีเป้าหมายด้านการสอนสนทนา สื่อสารเป็นหลัก โดยเน้นวิธีการที่จะทำให้ผู้เรียนรู้สึกสนุกสนาน ผ่อนคลาย แต่ในเวลาเดียวกันก็จะสามารถเข้าใจ-จดจำและสร้างบทสนทนาใหม่ ๆ เองได้จากพื้นฐานที่สถาบันปูไว้ให้ นักเรียนทุกระดับชั้นจะได้เรียน 1 คาบ/สัปดาห์

หลักสูตรภาษาจีน : ทฤษฎีการเรียนรู้ภาษาที่สอง (second Language Acqisition) ของ Stephen Krashen

ด้วยการเรียนรู้คำศัพท์ในการสอบวัดระดับภาษาจีน (YCT) และ (HSK) ด้วยทักษะ การฟัง พูด อ่าน เขียนสัทอักษรพินอิน เทคนิคการจดจำคำศัพท์จากรูปภาพ เรียนรู้คำศัพท์ ประโยคสนทนาในชีวิตประจำวัน ในหนังสือเรียนภาษาจีนกลาง ชุด ภาษาจีนเรียนไม่ยาก ของแต่ละระดับ

หลักสูตรดนตรี

การเรียนการสอนดนตรีสากล โดยสถาบันดนตรีจีเนียส มิวสิค (Genius Music) นักเรียนจะได้เรียนทุกระดับชั้น สัปดาห์ละ 1 คาบเรียน ระดับชั้นอนุบาล – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรียนคีบอร์ด และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 เรียนอูคูเลเล่

หลักสูตร จินตคณิตอันซัน

หลักสูตรจินตคณิตอันซัน (แบบใช้นิ้วมือ) คือหลักสูตรที่ใช้นิ้วมือในการคิดคำนวณ เป็นสื่อการสอนแบบครบวงจร ทั้งกระบวนการบวก การลบ การคูณ และการหาร สามารถนำไปใช้ได้จริง ทั้งในชีวิตประจำวัน และในโรงเรียนได้