ปฏิทินการศึกษา

          เดือนพฤษภาคม  2566 

          2        ประชุมครูจัดหนังสือ

          3,5      จำหน่ายหนังสือเรียน

          4        หยุดเรียนวันฉัตรมงคล

          8-12    จัดห้องเรียนและเตรียมแผนการสอน

          15      เปิดเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล – อนุบาล 1-3 ภาคเรียนที่ 1/2566

          16      เปิดเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 1/2566

                   – ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 58 ปี

                   – กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน

                   – กิจกรรมรับน้องใหม่

          20      กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน

            เดือนมิถุนายน  2566

          2        กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี

          3        หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี

          5        หยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี

          13      เลือกตั้งประธานนักเรียน

          14      ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 2/2566

          20      ประชุมครู

          22      กิจกรรมไหว้ครู

          26      กิจกรรมวันสุนทรภู่  และกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

          29      จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ

            เดือนกรกฎาคม  2566

          3-7     จัดโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม

          14      ประชุมครู

          27      กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว/จัดกิจกรรมวันภาษาไทย

          28      หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (คณะครูร่วมพิธี)

          31      กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

          เดือนสิงหาคม  2566

          1        เข้าร่วมขบวนแห่เทียนพรรษากับเทศบาลเมืองเมืองพล/ชุมชนตลาดเก่า

          2        กิจกรรมถวายเทียนพรรษา

          11      กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

          12      หยุดวันแม่แห่งชาติ (คณะครูร่วมพิธี)

          14      หยุดชดเชยวันแม่แห่งชาติ

          18      กิจกรรมสัปดาห์วิยาศาสตร์/กิจกรรมสัปดาห์ห้องสุมด

          21      ประชุมครู

          28-29  สอบภาคความรู้ ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2566

            เดือนกันยายน  2566

          8        ประชุมครู

          11-15  โครงการทัศนศึกษา

          18      ส่งร่างข้อสอบ   ครั้งที่ 2

          23-29  เยี่ยมบ้านนักเรียน   ภาคเรียนที่ 1/2566

          เดือนตุลาคม  2566

          2-3     สอบภาคความรู้ ครั้งที่ 2 (สอบปลายภาคเรียนที่ 1)

          5-6     เข้าค่ายภาษาอังกฤษ ป.1-3

          9-11    เข้าค่ายภาษาอังกฤษ ป.4-6

          12      ประชุมปิดเรียน

          13      วันคล้ายวันสวรรคต  ร.9  (คณะครูร่วมพิธี)

          14      งานฉลองวัดแม่พระฟาติมาเมืองพล

          23      วันปิยมหาราช  (คณะครูร่วมพิธี)

          24      ประชุมครูเปิดเรียน  ภาคเรียนที่ 2/2566  (คณะครูร่วมมิสซา)/จัดห้องเรียน

          25      เปิดเรียน  ภาคเรียนที่ 2/2566

          เดือนพฤศจิกายน  2566

          11      ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

          13-15  กิจกรรมกีฬาสีภายใน

          17      พิธีเปิดกิจกรรมกีฬาสีภายใน

          21      ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน

          23      จัดกิจกรรมวันวชิราวุธ

          27      วันลอยกระทง (จัดกิจกรรมร่วมกับเทศบาล/ชุมชนตลาดเก่า)

          เดือนธันวาคม  2566

          4        กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 9, วันชาติ , วันพ่อแห่งชาติ

                   จัดโครงการเสริมสร้างการบูรณาการจัดการศึกษา (กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ)

          5        วันคล้ายวันพระราชสมภพ  รัชกาลที่ 9, วันชาติ ,วันพ่อแห่งชาติ (คณะครูร่วมพิธี)

          11      หยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ

          21      พิธีบูชาขอบพระคุณเนื่องในวันคริสต์มาส

          22      จัดงานฉลองวันคริสต์มาสประจำปี

          25      หยุดวันคริสต์มาส

          26      กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ นักเรียน/คณะครู/บุคลากร

          27-31  ปิดเรียนเนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

         เดือนมกราคม  2567

          1        ปิดเรียนเนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

          2        เปิดเรียน

          11      กิจกรรมวันสถาปนายุวกาชาด

          12      จัดกิจกรรมวันเด็ก

          13      ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติกับเทศบาลเมืองเมืองพล                

          15      ประชุมครู

          16      วันครู  (คณะครูร่วมพิธี)

          18-19  สอบภาคความรู้ ครั้งที่ 3

          20      กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน

          เดือนกุมภาพันธ์  2567

          1        เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่  ประจำปีการศึกษา 2567

          8        ประชุมครู

          10      สอบ  O-net  ป.6

          14      สาระภาษาต่างประเทศจัดกิจกรรมวันวาเลนไทน์  (วันแห่งความรัก)

          15-16  เข้าค่ายพักแรมลูกเสือและยุวกาชาด

          20      นักเรียน ป.1 สอบ RT

          28      กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ  ป.6   

          เดือนมีนาคม  2567

          4-6     สอบภาคความรู้  ครั้งที่ 4  (สอบปลายปี)

          15      จัดกิจกรรมบัณฑิตน้อย  อนุบาล  3   และชั้นประถมศึกษาปีที่  6

                   – ประกาศผลการสอบ ( อ.1 – ป.5 )

          20      นักเรียนสอบ NT 

          28-30 บุคลากรพักผ่อนประจำปี