ติดตามข่าวสารจาก Facebook โรงเรียน

3 days ago
รูปภาพจากโพสต์ของ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล

ช่วงบ่ายวันนี้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 เข้าร่วมกิจกรรมสี ... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
4 days ago
รูปภาพจากโพสต์ของ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 คุณพ่อไมตรี ทาสุวรรณ์ ... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
1 week ago
รูปภาพจากโพสต์ของ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล

บ่ายวันที่ 15 พ.ย. 2560 คุณพ่อไมตรี ทาสุวรรณ์ ... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
2 weeks ago
รูปภาพจากโพสต์ของ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล

เช้าวันที่ 7 พ.ย.2560 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
2 weeks ago
ลอยกระทง 2560

ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และชุมชนตลาดเก่ายิ่งเจริญ ... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
3 weeks ago
รูปภาพจากโพสต์ของ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล

... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
3 weeks ago
รูปภาพจากโพสต์ของ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล

ช่วงเย็นวันที่ 1 พ.ย. ที่ผ่านมา ผู้บริหาร คณะครู ... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
3 weeks ago
รูปภาพจากโพสต์ของ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล

เช้าวันที่ 1 พ.ย. 2560 กิจกรรมหน้าเสาธงเช้าวันนี้ ท่านผู้อำนวยการปภาพรรษ ... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
1 month ago
English Camp 2017

นักเรียนเรียนรู้กิจกรรมฐานอย่างสนุกสนานและได้ความรู้

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
1 month ago
รูปภาพจากโพสต์ของ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล

พิธีเปิดกิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษ English Camp 2017 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
« 1 of 3 »