ติดตามข่าวสารจาก Facebook โรงเรียน

5 days ago
รูปภาพจากโพสต์ของ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล

... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
5 days ago
รูปภาพจากโพสต์ของ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล

ลูกเสือสำรอง และยุวกาชาดชั้นปีที่ 1-2 ... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
5 days ago
รูปภาพจากโพสต์ของ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล

ลูกเสือ-ยุวกาชาดชั้นปีที่ 3-5 ... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
5 days ago
รูปภาพจากโพสต์ของ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล

พิธีเปิดค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 5 ... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
5 days ago
รูปภาพจากโพสต์ของ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล

เช้าวันที่ 9 ก.พ. 2561 พิธีเปิดกองยุวกาชาดก่อนเข้าค่ายลุกเสือ-ยุวกาชาด

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
5 days ago
Junior scout 2560

เช้าวันที่ 8 กุมภาพันธ์ คุณพ่อไมตรี ทาสุวรรณ์ เป็นประธานในพิธี ... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
5 days ago
รูปภาพจากโพสต์ของ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล

คณะอาจารย์จากโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
2 weeks ago

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล สนามสอบ O-NETประจำปีการศึกษา 2560 ... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
1 month ago
รูปภาพจากโพสต์ของ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล

เช้าวันนี้ผู้อำนวยการปภาพรรษ เตชะตานนท์ ... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
« 1 of 6 »