ติดตามข่าวสารจาก Facebook โรงเรียน

5 days ago
วันแม่ 61 (งานเย็น)

ผู้อำนวยการปภาพรรษ เตชะตานนท์ คณะครู ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ ... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
5 days ago

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2561

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
5 days ago
วันแม่ 61 (ช่วงเช้า)

ผู้อำนวยการปภาพรรษ คณะครูร่วมใส่บาตรและลงนามถวายพระพร ... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
6 days ago
งานบวชคุณพ่อวันฉลอง

วันนี้คุณพ่อ ผู้อำนวยการ และคระครูร่วมพิธีบวชพระสงฆ์ สังฆานุกรเปโตร ... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
1 week ago
รูปภาพจากโพสต์ของ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล

นักเรียนแสดงความกตัญญูกตเวที ต่อคุณแม่ด้วยการไหว้และล้างเท้าคุณแม่

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
1 week ago
รูปภาพจากโพสต์ของ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล

ตัวแทนคณะครู นักเรียน มอบการแสดงเป็นของขวัญให้กับคุณแม่ทุกท่าน ... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
1 week ago
รูปภาพจากโพสต์ของ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล

ตัวแทนคณะครู นักเรียน มอบการแสดงเป็นของขวัญให้กับคุณแม่ทุกท่าน ... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
1 week ago
รูปภาพจากโพสต์ของ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล

... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
1 week ago
รูปภาพจากโพสต์ของ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล

คุณพ่อไมตรี ทาสุวรรณ์ มอบเกียรติบัตรเชิดชูแม่ดีเด่น ... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
« 1 of 16 »