ติดตามข่าวสารจาก Facebook โรงเรียน

2 weeks ago

เช้าวันนี้ ผู้บริหาร ซิสเตอร์ คณะครูและนักเรียน ร่วมกิจกรรม Fun for All ... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
2 weeks ago

เช้าวันนี้ ผู้บริหาร ซิสเตอร์ คณะครูและนักเรียน ร่วมกิจกรรม Fun for All ... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
2 weeks ago

เช้าวันนี้ ผู้บริหาร ซิสเตอร์ คณะครูและนักเรียน ร่วมกิจกรรม Fun for All ... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
2 weeks ago
M.P.T. รุ่นที่ 5

ผู้อำนวยการปภาพรรษ เตชะตานนท์ และคณะครูวงเมโลเดียน บริษัทจีเอ็ม ... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
1 month ago
มหาไถ่สัมพันธ์ ครั้งที่ 8

วันที่ 16-17 มีนาคม 2561 บาทหลวงสมนึก สุทธิ อุปสังฆราช สังฆมณฑลอุดรธานี ... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
1 month ago
บัณฑิตน้อย 60

เช้าวันที่ 15 มีนาคม 2561 คุณพ่อไมตรี ทาสุวรรณ์ ... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
1 month ago
มิสซาปิดภาคเรียน 2/2560

เช้าวันนี้คุณพ่อไมตรี ทาสุวรรณ์ ประกอบพิธีบูชาขอบพระคุณ ... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
1 month ago

กิจกรรมการเรียนรู้โดยสะเต็มศึกษา STEM Education ระดับอนุบาล
#กดไลน์ กดแชร์ ... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
1 month ago

กิจกรรมการเรียนรู้โดยสะเต็มศึกษา STEM Education ระดับอนุบาล
#กดไลน์ กดแชร์ ... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
1 month ago

กิจกรรมการเรียนรู้โดยสะเต็มศึกษา STEM Education ระดับอนุบาล
#กดไลน์ กดแชร์ ... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
« 1 of 7 »