ที่ตั้ง ๑๕๐/๓ ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน   โทรศัพท์ ๐๔๓-๔๑๔๐๓๗ , โทรสาร ๐๔๓-๔๑๘๒๘๒
  เกี่ยวกับโรงเรียน
  คณะผู้บริหารสถาบัน
  รายชื่อบุคลากร
  บทความวิชาการ
  อัลบัมภาพ/กิจกรรม
  แหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง
  ระดับเตรียมอนุบาล
  ระดับปฐมวัย
  ระดับประถมศึกษา
  สาระการเรียนรู้ศิลปะ
  สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
  สาระการเรียนรู้การงานฯ
  สาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
  สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
  สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
  สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
  สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 
  รายงานข้อมูลนักศึกษา
  ระบบรับส่งหนังสือราชการ
  ระบบสารสนเทศงานบุคคล
  ระบบบริหารงบประมาณ
  ระบบงานทะเบียนคุมพัสดุ
 
   
โทรศัพท์ : ๐๔๓-๔๑๔๐๓๗
โทรสาร : ๐๔๓-๔๑๘๒๘๒
 
วันที่ 27 พฤษจิกายน 2557
     
     
 ข่าวเด่นประจำวัน

คณะผู้บริหาร

บาทหลวง เปโตร ประวัติ ญวนเหน
ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต
 
นางปภาพรรษ เตชะตานนท์
ผู้อำนวยการ
 คลิปวิดีโอ
+ทั้งหมด 
โรงเรียมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
ที่ตั้ง ๑๕๐/๓ ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
โทรศัพท์: ๐๔๓-๔๑๔๐๓๗ , โทรสาร: ๐๔๓-๔๑๘๒๘๒ , อีเมล: e-mail mahataiphol@hotmail.com
Website counter